blogger

Brug internettet til at finde din a-kasse

y12

I Danmark har vi i de fleste henseender et velfungerende arbejdsmarked, hvor der bliver gjort en indsats for, at lønmodtagere har gode vilkår. Det sikres blandt andet igennem overenskomstforhandlinger, hvor fagforeningerne forhandler lønmodtagerens sag. Men hvad sker der så, hvis man pludselig står uden for arbejdsmarkedet? Hvad sker der, hvis man af den ene eller den anden årsag går hen og mister sit job?

Når du mister dit job

I Danmark er man som udgangspunkt berettiget til kontanthjælp, hvis man mister sit job og står uden for arbejdsmarkedet. Kontanthjælpen er en overførselsindkomst, som staten betaler til borgere, der i en periode ikke har en indkomst til at forsøge dem selv. Men kravene for at kunne modtage kontanthjælp er relativt stramme og omfatter blandt andet, at man ikke må eje penge eller værdier, som nemt kan omsættes til penge, som kan medvirke til at forsøge sig selv eller sin familie. Kontanthjælp gives således kun i situationer, hvor man på ingen anden lovlig vis kan forsøge sig selv.

Internettet

Kontanthjælpens formål er at yde hjælp til at betale de allermest nødvendige udgifter. Derfor lader satsen for kontanthjælp, som den ser ud nu heller ikke meget være tilbage, hvad angår udgifter, der ikke kan betragtes som absolut nødvendige. Det er således ikke muligt med kontanthjælp at opretholde den samme livsstil, som når man er i beskæftigelse.

A-kasser og dagpenge

Da omstændighederne for kontanthjælp ser ud, som de gør, vælger mange at sikre sig yderligere i tilfælde af, at de skulle miste deres job. Det gør man bedst ved at tilmelde sig en a-kasse. Når man er tilmeldt en a-kasse og har været det i en bestemt rum tid, bliver man nemlig berettiget til dagpenge. Dagpenge er ligesom kontanthjælpen en overførselsindkomst, som dog ikke betales af staten, men derimod af de statsanerkendte a-kasser, man frivilligt kan tilmelde sig.

At være medlem af en a-kasse vil sige, at man hver måned betaler et fast beløb for sit medlemskab og herved gør sig berettiget til dagpenge, hvis man mister sit job. Der er altså tale om en forsikring på lige fod med andre former for forsikringer. Dagpengesatsen er væsentligt højere end kontanthjælpssatsen, hvilket ofte gør det muligt at opretholde samme eller næsten samme livsstil, som mens man var i beskæftigelse.

Find a-kasser på nettet

A-kasserne er et væsentligt element i den danske model, og rigtig mange danskere benytter sig af forsikringsordningen. Det betyder også, at der findes rigtig mange danske a-kasser. De fleste af a-kasserne henvender sig til specifikke brancher, og det vil således ofte være din branche, som er afgørende for, hvilken a-kasse, der er bedst at vælge. Er du i tvivl, kan du nemt få overblik over a-kasserne på nettet. Har kan du læse om, hvem de forskellige a-kasser henvender sig til, og hvad de hver især kan tilbyde dig som medlem. Du kan også læse om, hvad du skal være særligt opmærksom på ved de enkelte a-kasser, og hvad du takker ja til, når du bliver medlem. Som i mange andre henseender indeholder internettet mange værdifulde oplysninger.

 


Artiklen er udtryk for skribentens holdning og indeholder ikke redaktionelt materiale.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *